Skip to main content
UniSHAMS Wadi Kecemerlangan Ummah

MAJALLAH KULLIYYAH SYARIAH
WA AL-QANUN

Kulliyyah Syariah dan Undang-undang
Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah (UniSHAMS)

Journal Vol

July 2023, Vol.2, No. 14

January 2024, Vol.1, No. 15

January 2024, Vol.2, No. 15

January 2023, Vol.1, No.13

January 2022, Vol.1, No.12

Need help?

Call us at +604-415 5266

Or email us at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Archive